Hopp til hovedinnhold
Gjøvik kommune / Henning Raae
Mandag
01.04.24

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

«Cyberhuset» på Gjøvik er en møteplass hvor forskere, næringslivet, gründere og studenter kan jobbe sammen om nye løsninger og utfordringer.

På Gjøvik er det et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Med det som grunnlag tas nå nye steg for å videreutvikle miljøet, et av de stegene er prosjektet Cyber City.

– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører innenfor feltet. Gjennom prosjektet Cyber city vil kommunen for alvor bli satt på kartet. Ikke bare i Innlandet, men også nasjonalt og etter hvert internasjonalt, sier Gunn Mari Sund Rusten, leder for Digital Innlandet.

Kartlegging av teknologibransjen viser at felles for dem er at de ønsker seg et knutepunkt, et samlingssted, der næringsliv, studenter og forskere kan møtes og jobbe sammen om nye løsninger.Gjøvik kommune tar rollen og skal være en aktiv vertskommune som skal legge til rette for god samhandling mellom næringsliv og akademia.

– Dersom vi lykkes med å samle aktørene gjennom vårt prosjekt, Cyber city Gjøvik, vil vi bidra til flere innovative løsninger som skaper et tryggere samfunn ikke bare i Norge, men også internasjonalt, mener prosjektleder og næringssjef i Gjøvik kommune, Katrine Hveem Gjørvad.

NTNU Gjøvik er den viktigste aktøren for forskning og utdanning innen cybersikkerhet i Norge. Kompetansetilbudet er komplett med Fagskolen Innlandets studier innen IT-drift og sikkerhet.

PÅ BILDET: (f.v) Katrine Hveem Gjørvad prosjektleder fra Gjøvik kommune, Gro Iren Kvanli Dæhlien , viserektor ved NTNU i Gjøvik og ordfører Anne Bjertnæs under åpningen av Cyber city Gjøvik.

FOTO: Gjøvik kommune