Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Tirsdag
07.05.24

Kanongode søkertall på nyopprettet studie: – Vi er stolte

Medisinutdanningen ved NTNU Gjøvik hadde hele 147 søkere til de 20 nye studieplassene.

Et halvår etter at regjeringen kunngjorde at det skal opprettes medisinutdanning ved NTNU i Gjøvik, er studieplassene fylt opp via Samordna opptak.

– For oss betyr det først og fremst en mulighet til å skjøtte vårt samfunnsansvar. Vi er stolte over det vi har oppnådd ved NTNU i Gjøvik. For vi har fått mer enn bare medisinplasser – vi har fått muligheten til å bidra der vi er best, sier Gro Kvanli Dæhlin, viserektor ved NTNU i Gjøvik.

Sykehuset Innlandet og kommunene rundt står overfor store rekrutteringsutfordringer. Det er de ikke alene om. Grimstadutvalget slo i 2019 fast at det nasjonalt må utdannes 440 flere leger årlig innen 2027. For å få til det tilrår de at en større del av landet og helsetjenesten tas i bruk i medisinutdanningen.

– NTNUs desentraliserte modell er helt i tråd med disse anbefalingene. Mye tyder dessuten på at lokal tilknytning og gode erfaringer fra distriktsarbeid er nøkkelen til rekruttering av helsepersonell utenfor byene. Det får medisinstudentene som er en del av NTNUs desentraliserte utdanning rikelig med tid til å opparbeide seg, sier Dæhlin og legger til:

– Dette vil være en effektiv måte å sikre at så mange studenter som mulig forblir i regionen etter endt utdanning. Det er kort sagt en modell som sørger for reell desentralisering.

Med medisinutdanningen som en del av helsefagtilbudet ved NTNU gir dette universitetet muligheten til å benytte sin fulle bredde til å løse en alvorlig samfunnsutfordring både lokalt og nasjonalt.

– Det brede tilbudet av helsefagutdanninger som allerede finnes hos oss, gjør også NTNU i Gjøvik unikt rustet til å inkludere hele helsetjenesten i medisinutdanningen, slik Grimstadutvalget anbefaler. Vi har allerede et tett samarbeid med sentrale aktører i regionen, og utdanner både sykepleiere, spesialsykepleiere, paramedisinere, ergoterapeuter og radiografer i Innlandet, sier Dæhlin.