Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Søndag
05.05.24

Regionen huser Sivilforsvarets kompetansesenter – stedet hvor landets sivilforsvarsmannskaper læres opp

Sivilforsvarets kompetansesenter (SFK) på Starum i Østre Toten kommune har en nøkkelrolle i opplæringen av alle mannskaper til Sivilforsvaret. Fra grunnleggende ferdigheter til lederopplæring.

Tjenestepliktige fra hele Norge kommer til Starum for å gjennomgå et intensivt grunnkurs over tre uker. Her tilegner de seg kompetanse innen områder som sanitet, brann, søk og redning, orden og sikkerhet, og håndtering av CBRN-hendelser (kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære).

Mange av deltakerne er overrasket over hvor praktisk nyttig denne opplæringen er, ikke bare i Sivilforsvaret, men også i privatlivet og på arbeidsplassen. Merk! Tjenesten i Sivilforsvaret er ikke frivillig. I Norge er man ifølge sivilbeskyttelsesloven pliktig til å tjenestegjøre hvis du velges ut. Så tjenestepliktige i Norge er helt vanlige kvinner og menn; naboen din, kollegaen din, onkelen eller tanten din.

De som viser potensial for lederroller, blir etterhvert sendt tilbake til Starum for to-ukers kurs med større fokus på teori og praktisk ledertrening. Det er avgjørende for at Sivilforsvarets avdelinger skal kunne lede seg selv effektivt under krevende hendelser.

Men opplæringen ved SFK stopper ikke der. I tillegg til også å drifte Sivilforsvarets nasjonale sentrallager, gjennomfører kompetansesenteret også kurs for andre beredskapsaktører og nødetater. Målet er å styrke samvirket og samforståelsen mellom de ulike etatene som må samarbeide under kriser og ulykker. FN-organisasjoner som UNHCR og UNICEF benytter også Starum som treningsarena for å kurse sitt personell.

Internasjonale bidrag

Et mer ukjent kapittel er SFKs internasjonale bidrag. Gjennom å være en del av DSB koordinerer kompetansesenteret utsendelse av utstyr/personell, samt utdanner personellet til Norges humanitære innsatsstyrker; som Norwegian Support Team, Norwegian Emergency Medical Team og Norwegian UNDAC Support. Disse bidrar med viktig støtte til FN og andre organisasjoner under humanitære katastrofer verden over. Siden 1999 har de bidratt ved mer enn 50 humanitære oppdrag.

Sivilforsvaret er til for å beskytte sivilbefolkningen. I fredstid bidrar de med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og naturkatastrofer. I krig skal de beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger og store hendelser.

Enten det er skogbranner, flommer eller internasjonale kriser, bidrar aktiviteten ved Sivilforsvarets kompetansesenter til at Norge er bedre rustet til å beskytte sivilbefolkningen – både hjemme og ute – når uforutsette hendelser inntreffer.