Hopp til hovedinnhold


CyberLand er Norges ledende klynge innenfor cyber- og informasjonssikkerhet, som samler partnere innenfor akademia, næringsliv og Cyberforsvaret. Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer-regionen står bak CyberLand, i samarbeid med bla. NTNU og Cyberforsvaret.

I tett samarbeid mellom de ulike aktørene ovenfor er det de siste årene etablert et kraftsenter og næringsklynge innen cybersikkerhet i Mjøsregionen. Hensikten er å skape et miljø for utdanning som skal trygge kritisk infrastruktur innen IKT og Cyber. Ved Norwegian Cyber Range på NTNU i Gjøvik trener, øver og tester Europas ledende teknologier som skal ivareta personvern og forhindre cyberangrep.

Målet med CyberLand er å skape flere arbeidsplasser, og skape nye bedrifter som kan forsvare vår cybersikkerhet. Først og fremst handler det som sikkerhet for samfunnet vårt, men det handler også om å ta større andeler og skape synlighet i et voksende internasjonalt marked.

Les med om CyberLand her.