Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Innlandet, NTNU i Gjøvik, Sit, Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Gjøvikregionen Utvikling, Studentparlamentet og Innlandet fylkeskommune har gått sammen om å utvikle Gjøvik til å bli en attraktiv studieby.

Prosjektgruppen har utarbeidet en kommunikasjonsplan for studiebyen Gjøvik som ble presentert i godkjent i begynnelsen av 2021.

Formålet med kommunikasjonsplanen er å komme med konkrete tiltak, mat og tydelige budskap som skal være førende for hvordan vi sammen skal utvikle en attraktiv studieby.

Et konkret tiltak i planen er å styrke et felles drifts- og kompetansemiljø for kommunikasjon. Dagens situasjon viser at det er lite samarbeid på tvers mellom de ulike aktørene, samtidig viser planer og strategier at alle aktørene jobber for at Gjøvik skal bli en studieby/kunnskapsby, men hver for seg. Det er derfor viktig å få på plass et felles drifts- og kompetansemiljø for kommunikasjon for å nå målene i kommunikasjonsstrategien.

Våren 2021 ble det derfor ansatt en studiebypådriver som blant annet skal ha ansvaret for oppfølgning av kommunikasjonsplanen.

Aktørene møtes jevnlig for å diskutere kommunikasjonstiltak og kampanjer.

Har du spørsmål?

Lotte Kildeborg

Kommunikasjonsansvarlig og CM for Bright House

Lotte er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon i Gjøvikregionen Utvikling og Bright House. Hun leder også utvikling og drift av Bright House.

+ 47 980 31 408
lotte@gjovikregionen.no