Hopp til hovedinnhold

Gjøvik Handelskammer

Gjøvik Handelskammer holder til på Gjøvik Stasjon og er godkjent som Handelskammer av Nærings- og Handelsdepartementet.

Gjøvik Handelskammer tilbyr disse tjenestene

Handelskammeret er en integrert del av Visit Øst-Norge og det er bygget opp kompetanse innen handelskammerspørsmål for å kunne tilby dette til næringslivet i Innlandet.

En rekke importland krever at opplysningene i eksportdokumentene skal sertifiseres av et Handelskammer før de godkjennes som fullverdige. Gjøvik Handelskammer har kompetanse og fullmakter til å sertifisere tolldokumenter og utstede ATA – Carnet. Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som muliggjør midlertidig tollfri innførsel av en rekke varer i 63 land. Carnetet erstatter andre eksport-, import- og transitteringsdokumenter. ATA-Carnet gir moms- og tollfrihet for vareprøver, yrkesutstyr etc. ved midlertidig innførsel til andre land. Tollbehandling av slikt utstyr går da enklere. Klikk her for tjenesten ATA-Carnet

De vanligste tolldokumentene å få legalisert er:

  • Opprinnelsesbevis/Certificate of Origin
  • Faktura/proformafaktura
  • Firmaattester, fullmakter
  • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
  • Visumsøknader til Saudi Arabia

Gjøvik Handelskammer kan gi assistanse i forretningskonflikter. Gjennom Oslo Handelskammer og ”Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning” kan vi få veiledning i bruk av voldgift og rettsmegling, samt rådgiving ved kontraktsinngåelse. Mange utenlandske firmaer som ønsker å selge/kjøpe eller inngå annen form for samarbeid med norske bedrifter kommer årlig til Norge. Handelskammeret inviterer til presentasjoner hvor medlemmene kan knytte seriøse forbindelser. Vi kan også være behjelpelige med konkrete partnersøk. Næringsrådet fungerer som medlemmenes kontaktledd i en kjede bestående av 12 000 handelskamre i hele verden. Hvis noen har konkrete spørsmål, retter vi dem til handelskammeret i det aktuelle området.

Ta kontakt med Gjøvik Handelskammer ved Runar Bekkelund på epost rb@visitostnorge.no eller telefon 61146710 hvis du har spørsmål knyttet til inn og utførsel av varer.

Post- og besøksadresse
Gjøvik handelskammer
v/ Runar Bekkelund
Jernbanetorvet 3
2021 Gjøvik