Hopp til hovedinnhold

Om oss

Gjøvikregionen Utvikling skal bruke ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.

Rådgivning
Vi gir rådgivning og bistand til næringslivet, enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetablerere.

Kompetanseheving
Vårt mål er at bedriftene i Gjøvikregionen til enhver tid skal ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. For å nå dette målet jobber vi på alle nivåer, fra å arrangere kurs i styrearbeid til å påvirke utdanningssystemet.

Regionbygging og profilering
Vi jobber for at det skal være attraktivt å bo i, flytte til og besøke Gjøvikregionen. Vi jobber med å markedsføre regionens bo- og levekvaliteter, og å utvikle innbyggernes identitet, stolthet og entusiasme for egen region. Målet er å øke antall innbyggere i regionen, og skaffe nok arbeidskraft til næringslivet.

Bedriftsnettverk
Vi har kontakt med en mengde bedrifter. Vi forsøker å koble de som har et samarbeidspotensiale og til å arbeide i nettverk. De bedriftsnettverkene vi selv er direkte eller indirekte involvert i er: TotAl-gruppen, Eiendomsforvaltning, El-In og Plastnett Innlandet.

Brobygger mellom bedrift og kommune. Gjennom våre eiere i kommunene er Gjøvikregionen Utvikling en brobygger mellom bedrifter og kommunen. Det kan være i forbindelse med utbyggingsspørsmål eller andre aktuelle konkrete forhold. Vi vet som oftest hvilken dør vi skal banke på. Med jevne mellomrom inviterer vi med ordfører og/eller rådmann på bedriftsbesøk. Dette gjør at kommunens ledelse blir bedre orientert om kommunens næringsliv og gir grunnlag for avgjørelser til beste for bedriftene.

Bedre rammevilkår. Gjøvikregionen Utvikling har gode kontakter også mot de sentrale myndigheter. På den måten kan vi gi innspill om hvilke forhold som er viktige for utvikling av vårt næringsliv. Spesielt arbeider vi sammen med Gjøvikregionen interkommunale politiske råd for bedre infrastruktur. Dette er viktig både for bedrifter og innbyggere i regionen. Både veg og bane er en forutsetning for nye arbeidsplasser og bosetting. Vi har også bidratt til kontakt med sentrale myndigheter i forbindelse med støtte til industrien i krisetider.