Hopp til hovedinnhold

Om oss

Gjøvikregionen Utvikling skal bruke ressurser på arbeidsoppgaver som vil bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet, og sette Gjøvikregionen på kartet som en av de mest vekstkraftige i landet.

Gjøvikregionen Utvikling sitt formål er å ivareta og utvikle næringslivet i Gjøvikregionen, bl.a. ved å være et ideskapende, initiativtakende og koordinerende organ. Vi skal være et kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i kommunene, fremme samarbeidet mellom næringsinteressene i regionen og mellom næringslivet og kommunene. Vi gir rådgivning og bistand til næringslivet enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetablerere. Vår forretningsidè er å «Bidra til å styrke og videreutvikle det eksisterende næringslivet».

Rådgivning

Vi gir rådgivning og bistand til næringslivet, enten det dreier seg om eksisterende bedrifter eller nyetablerere.

Kompetanseheving

Vårt mål er at bedriftene i Gjøvikregionen til enhver tid skal ha god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. For å nå dette målet jobber vi på alle nivåer, fra å arrangere kurs i styrearbeid til å påvirke utdanningssystemet.

Regionbygging og profilering

Vi jobber for at det skal være attraktivt å bo i, flytte til og besøke Gjøvikregionen. Vi jobber med å markedsføre regionens bo- og levekvaliteter, og å utvikle innbyggernes identitet, stolthet og entusiasme for egen region. Målet er å øke antall innbyggere i regionen, og skaffe nok arbeidskraft til næringslivet.

Bedriftsnettverk

Vi har kontakt med en mengde bedrifter. Vi forsøker å koble de som har et samarbeidspotensiale og til å arbeide i nettverk. De bedriftsnettverkene vi selv er direkte eller indirekte involvert i er: TotAl-gruppen, Eiendomsforvaltning, El-In og Plastnett Innlandet.

Brobygger mellom bedrift og kommune

Gjennom våre eiere i kommunene er Gjøvikregionen Utvikling en brobygger mellom bedrifter og kommunen. Det kan være i forbindelse med utbyggingsspørsmål eller andre aktuelle konkrete forhold. Vi vet som oftest hvilken dør vi skal banke på. Med jevne mellomrom inviterer vi med ordfører og/eller rådmann på bedriftsbesøk. Dette gjør at kommunens ledelse blir bedre orientert om kommunens næringsliv og gir grunnlag for avgjørelser til beste for bedriftene.

Bedre rammevilkår

Gjøvikregionen Utvikling har gode kontakter også mot de sentrale myndigheter. På den måten kan vi gi innspill om hvilke forhold som er viktige for utvikling av vårt næringsliv. Spesielt arbeider vi sammen med Gjøvikregionen interkommunale politiske råd for bedre infrastruktur. Dette er viktig både for bedrifter og innbyggere i regionen. Både veg og bane er en forutsetning for nye arbeidsplasser og bosetting. Vi har også bidratt til kontakt med sentrale myndigheter i forbindelse med støtte til industrien i krisetider.


Svein Håvar Korshavn

Regionsjef

Svein Håvar er regionsjef er administrativ leder av regionrådet.

+47 905 42 721
svein-havar@gjovikregionen.no

Lotte Kildeborg

Kommunikasjonsansvarlig og CM for Bright House

Lotte er ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon i Gjøvikregionen Utvikling og Bright House. Hun leder også utvikling og drift av Bright House.

+ 47 980 31 408
lotte@gjovikregionen.no

Gunhild Paulsen

Innovasjonsrådgiver

Gunhild jobber som innovasjonsrådgiver og er pådriver for delingskultur og innovasjonsaktiviteter inn mot det «Grønne skiftet».

+47 462 55 026
gunhild@gjovikregionen.no

Ola Langedal

Leder for næringsprogrammet i Gjøvikregionen Utvikling

Ola har ansvar for å koordinere og lede programmet i samarbeid med de kommunale næringsrådgiverne, og skal jobbe med dette 40 % frem til sommeren 2023.

+47 406 01 906

ola.langedal@vestre-toten.kommune.no

Anne-Marte Kolbjørnshus

Utviklingsleder

Anne-Marte er utviklingsleder og jobber med planer, strategier og utredninger, og leder flere prosjekter.

+47 414 69 897
anne-marte@gjovikregionen.no

Monica Skjellen-Larsen

Koordinator for interkommunalt samarbeid

Monica leder og utvikler prosjekter innen interkommunalt samarbeid.

+47 942 88 540
monica@gjovikregionen.no