Hopp til hovedinnhold

Sammen med kommuner, sykehus, undannings- og forskningsinstitusjoner, bedrifter og frivillige organisasjoner jobber Helseinn for bedre folkehelse og mer bærekraftige helsetjenester i Innlandet. Helseinn skaper nøytrale arenaer der medlemmene samarbeider om å finne nye løsninger til det beste for innbyggerne og bruker FNs bærekraftsmål aktivt som grunnlag for deres arbeid