Hopp til hovedinnhold

TotAl-gruppen

TotAl-gruppen (Toten Aluminium) ble etablert i 1998 og er et industrielt nettverk som gjennom samarbeid skal skape merverdi for medlemsbedriftene. Hovedformålet er å bidra til utvikling og vekst.

TotAl-gruppen har siden oppstarten vært en selvstendig enhet med egne styrende organer. TotAl-gruppen har helt siden starten hatt hovedtyngden av sitt engasjement knyttet til SMB-bedriftene i Mjøsområdet.

NCE Raufoss

NCE Raufoss er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon, og har som vår ambisjon å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri. NCE står for Norwegian Centre of Expertise og er en tung nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.