Hopp til hovedinnhold

NCE Manufacturing

NCE står for Norwegian Centre of Expertise og er en tung nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.

NCE Manufacturing er en nasjonal industriklynge innen vareproduksjon, produktivitet, automatisering, avanserte lettvektsmaterialer og effektive produksjonssystemer. NCE Manufacturing skal videreutvikle en bærekraftig og lønnsom eksportindustri i Norge, og klyngesamarbeidet er i stor grad basert på delingskultur mellom medlemsbedriftene i nært samarbeid med kompetansemiljøene hos SINTEF og NTNU i Gjøvik.