Hopp til hovedinnhold

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, og nærings- og samfunnsøkonomi.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) er et av Norges største forskningsinstitutt med ca. 750 medarbeidere. Vi bidrar til matsikkerhet og mattrygghet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon.

Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap og bioøkonomi.