Hopp til hovedinnhold

NT6

NT6 er et kompetansebasert coworking miljø med en ambisjon om å skape et aktivt, inkluderende og lærerikt miljø innen IT, tech, design og kommunikasjon. NT6 består av rundt 45 ulike private bedrifter som gjennom tverrfaglig samarbeid og delingskultur på tvers av virksomhetene, skal levere bedre resultater sammen, enn hver for seg. NT6 tilbyr faste og fleksible kontorplasser i et inkluderende og innovativt miljø.

Gjennom tverrfaglig samarbeid på tvers av bedrifter skapes det bedre prosesser og resultater sammen enn hver for seg. Nettopp det å dele og by på seg selv er essensen i NT6. Og ved å utvikle gode, enkle og fleksible kontorløsninger, som inkluderer alle fasiliteter - kombinert med en kultur og struktur for samhandling - skal NT6 bidra til at bedriftenes prosjekter lykkes!