Hopp til hovedinnhold

SFI NORCICS

Norcics (Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors) ved NTNU er et senter for forskningsdrevet innovasjon som fokuserer spesifikt på cybersikkerhet i kritiske samfunnsfunksjoner.

Senteret finansieres av NTNU, Norges forskningsråd og senterets partnere. NORCICS har partnere bestående av ledende forskningsinstitusjoner samt organisasjoner i både privat og offentlig sektor, i tillegg til en rekke internasjonale samarbeidspartnere.