Hopp til hovedinnhold

VAAGER Innovasjon

VAAGER er Gjøvikregionens innovasjonsselskap som bistår gründere og etablerte bedrifter med forretningsutvikling og innovasjon. Inkubatoren VAAGER Oppstart hjelper gründere fra idéfase til vekst, og VAAGER Vekst hjelper små og mellomstore bedrifter med innovasjonsprosesser tilpasset hver enkelt virksomhet.

Siden oppstarten i 2000 har VAAGER Innovasjon (tidligere Total Innovation) vært en drivkraft for innovasjon og støttet et bredt spekter av prosjekter fra gründere, vekstbedrifter, akademia og forskning.

VAAGER har to hovedprogrammer rettet mot hvert sitt segment: Inkubasjonsprogrammet VAAGER oppstart gjennom SIVA, og det egenutviklede programmet for etablerte bedrifter VAAGER vekst, som er skreddersydd for etablerte små og mellomstore bedrifter.