No
/
Hold Ctrl-tasten nede
(Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller på - for å forminske.
MENY

Bioøkonomistrategi på høring


Gjøvikregionens bioøkonomistrategi er på høring til 15.februar. 2019.


Gjøvikregionens bioøkonomistrategi er en oppfølging av «Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024» og Gjøvikregionens Strategiske Plan 2018-2022. Bioøkonomistrategien er utviklet å bidra til å utnytte Gjøvikregionens komparative fortrinn innen biobaserte næringer.

Gjøvikregionen er en betydelig aktør innen bioøkonomi, med nasjonalt sterke bio-næringer innen næringsmiddelteknologi og -industri, jordbruk, skogbruk, tremekanisk industri, bioenergi, gjenvinnings-, resirkulerings- og renovasjonsteknologi og -industri.

Intensjonen med strategien er å stimulere til nye prosjekter og partnerskap på det lokale og regionale nivå, som kan bidra til;
• et grønnere og mer bærekraftig samfunn, med økt bostedsattraktivitet i Gjøvikregionen
• økt verdiskapning og flere arbeidsplasser innenfor bio-næringene, og relaterte næringer

Se Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen her.

Benytt anledningen til å lese og mene noe om denne, og sende inn dine innspill. Ønsker din virksomhet besøk av noen fra Gjøvikregionen utvikling, som kan redegjøre for bioøkonomistrategien, så ta kontakt med prosjektleder Jarle Snekkestad.

Kontakt prosjektleder

Jarle Snekkestad

Konstituert Regionsjef

Jarle er konstituert Regionsjef fra 01.04.22, og jobber med planer, strategier og utredninger og leder flere prosjekter. Jarle koordinerer også arbeidet i Stor-Oslo Nord.

jarle@gjovikregionen.no