Hopp til hovedinnhold
Industri og næringsliv

Stolt historie og lovende fremtid

Gjøvikregionens kraftfulle næringsliv har sine røtter i innovasjon. Vår satsing på kunnskap og utvikling skaper et industrielt og teknologisk fellesskap som kontinuerlig vokser og inspirerer til løsninger på globale utfordringer.

Fra ammunisjonsindustri til klynge for innovasjon

Gjøvik-regionens industrieventyr begynte da Forsvarsdepartementet i 1894 valgte å lokalisere landets nye ammunisjonsfabrikk på Raufoss. I en tid der det var sterke spenninger med unionspartner Sverige ble vestsiden av Mjøsa vurdert som et strategisk gunstig sted. Som en følge av opp- og nedrustning i forbindelse med de to verdenskrigene, fikk fabrikkens medarbeidere de neste 50 årene en egen evne til å omstille seg og søke nye muligheter for å anvende sin kompetanse og materialkunnskap.

Da fabrikken på Raufoss mot slutten av 1960-tallet begynte å produsere støtfangere i aluminium for Volvo, ble dette gjennombruddet for en ny knoppskyting i regionen. Stadig flere så at den lokalt forankrede innovasjonskulturen, kunne overføres til nye produktområder. En særegen ingeniørkultur med spesialkompetanse innen metallbearbeiding og materialkunnskap, og fagarbeidere som kunne håndtere høye krav til presisjon og kvalitet, skulle vise seg å være et gunstig utgangspunkt for ny næringsutvikling.

I dag er Gjøvikregionen en av landets sterkeste teknologi- og industriklynger og en viktig driver for utvikling og vekst i Innlandet og i Norge. Over 200 års erfaring med industrialisering og masseproduksjon og en sterk delingskultur fører til stadig nye knoppskytinger og produktivitetsforbedringer.

Klynger og nettverk

Bright House

Digital Innlandet

Helseinn

Læringsfabrikken

NCE Manufacturing

Norwegian Cybersecurity Cluster

NT6

Manufacturing Technology Norwegian Catapult

TotAl-gruppen