Hopp til hovedinnhold

I vår region, og i Innlandet har vi store kompetansemiljøer innen bioøkonomi, ikt/cyber og industri, og vi tror det ligger store, grønne innovasjonsmuligheter i skjæringspunktet mellom disse. Dette har Innlandet Fylkeskommune også trua på, og Gjøvikregionen Utvikling har derfor fått tildelt 400 000 kr til etablering av et nytt innovasjonsverksted for bedrifter innenfor disse næringene.

Dette har blitt til CROSS Innovasjonsverksted!

CROSS Innovasjon på tvers er et verksted for løsning av innovasjonsmulighet gjennom bruk av tverrfaglig kompetanse fra industri, teknologi, landbruk og sterke FoU-miljøer. CROSS er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling og Innovasjon Norge, med støtte fra Innlandet fylkeskommune og i et samarbeid med NTNU Gjøvik, Sintef Manufacturing AS, Eidsiva AS, Raufoss Industripark AS, Mustad Næringspark AS, NIBIO Apelsvoll, Total Innovation AS, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Raufoss og NCE Manufacturing.

Invitasjon til CROSS Innovasjonsverksted 20. oktober 2021.

Gode ideer for LESS og Ragasco – CROSS Innovasjonsverksted 20. oktober 2021.

CROSS Innovasjonsverksted 11. desember 2020.

CROSS webinarintervju.

Har du spørsmål?


Gunhild Paulsen

Innovasjonsrådgiver

Gunhild jobber som innovasjonsrådgiver og er pådriver for delingskultur og innovasjonsaktiviteter inn mot det «Grønne skiftet».

+47 462 55 026
gunhild@gjovikregionen.no