Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Onsdag
07.02.24

Bygning 5 er industriens hus som kobler industrien og omverden sammen

Bygning 5 i Raufoss Industripark har blitt «publikumsporten» inn til parken med direkte tilgang fra Raufoss sentrum.

Bygg 5 er i utgangspunktet et av de eldste byggene i hele industriparken. Nå er hele innsiden av bygget renovert og fylt opp av aktører som i sum utgjør et komplett økosystem for industriell utvikling.

Bygget inneholder konferansesal, møterom, laboratorier med topp moderne industriutstyr, klasserom, besøkssenter, industrimuseum og kontorfellesskap.

MTNC (Manufacturing Technology Norwegian Catapult AS), NCE Manufacturing, Læringsfabrikken, Vaager Innovasjon AS, OFII (Opplæringskontoret for industrifag Innlandet), Fagskolen Innlandet, Raufoss videregående skole, Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS og Krudtverket er aktører som står for aktiviteten i Bygning 5.

I dette inngår kompetanseutvikling, kurs, fagutdanning, utvikling, digitalisering og testing, innovasjonsarbeid, forretningsutvikling og nyskapning.

Fabrikken

Det nyeste tilskuddet til Bygning 5 er at hele tredje etasjen i bygget er renovert og gjort om til et stort kontorfellesskap som bærer navnet «Fabrikken».

Dette fellesskapet er det nye knutepunktet på Raufoss for utvikling av fremtidens industri i skreddersydde arealer for kontorarbeid, møter, arrangementer og prosjektarbeid i direkte nærhet til industribedriftene i parken.

En rekke leietakere og medlemmer er allerede på plass i fellesskapet. Alle med felles ambisjon om å skape et miljø hvor bedrifter og virksomheter kan bli sterkere sammen, gjennom å være tett på industrimiljøet.

I samme etasje har også Fagskolen Innlandet etablert en toppmoderne Innovasjonslab. Laben skal imøtekomme skolens og bedrifters behov for økt kompetanse og flere som jobber med innovasjon.