Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Tirsdag
16.01.24

En region med positiv vekst i verdiskapningen og planer for ytterligere økning

Gjøvikregionen har hatt en positiv vekst i verdiskapning over flere år, og det er industri som er vår største næring målt i verdiskaping.

Privat verdiskapning i regionen har samlet hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på 2,8 prosent og opplevd en positiv vekst i hele perioden fra 2015 til 2021.

Industri er den klart største næringen i regionen målt i verdiskaping og stod for rundt en fjerdedel av den totale verdiskapingen i Innlandet fylke i 2021.

En annen sterk næring i regionen er bygg, anlegg og eiendom, som står for rundt 18 prosent av verdiskapingen. Både bygg, anlegg og eiendom og industri har hatt en sterk utvikling siden 2015.

Sterkest vekst er det bank og finans som har hatt, denne næringen har hatt en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 5,6 prosent.