Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Onsdag
31.01.24

Et fyrtårn for grønn vekst og utvikling i Land

Landsbyen Næringshage på Dokka har sørget for et godt faglig miljø med mye «business» på tvers av aktørene som er samlet der.

I dag har omkring 20 bedrifter funnet sin plass på kontor og i kontorfellesskapet i næringshagen på Dokka.

Her har de jobbet jobber i mange år med å skape et godt faglig, sosialt fellesskap. Kombinasjonen av bedrifter er avgjørende for suksessen.

Landsbyen Næringshage AS tilbyr tjenester til bedrifter om har evne og vilje til omstilling og vekst, de stiller opp som samarbeidspartner så lenge det er behov.

Målbedrifter er små og mellomstore bedrifter. De jobber på tvers av kommunene i regionen og bruke sitt landsdekkende nettverk til å bistå sine samarbeidspartnere.

De arrangerer kurs både i næringshagen på Dokka, men også på Kapp og ute hos bedrifter. De hjelper til med å se behov og iverksette nødvendige kompetansehevende tiltak.

Bærekraft er sentralt i arbeidet til Landsbyen Næringshage og noe de hjelper flere bedrifter med. Spesielt fokus er det å hjelpe SMB’r med å tilfredsstille krav fra leverandører og samarbeidspartnere om å rapportere bærekraft i egen organisasjon og gjennomføre sertifiseringer.