Hopp til hovedinnhold
Henning Raae Fosslien
Torsdag
14.12.23

Gjøvikregionen er hjemsted for verdensledende, vareproduserende industri

Et komplett økosystem som tar gode idéer og gjør de til virkelighet.

Hvordan har det seg at industrien i Gjøvikregionen har mestret kunsten å produsere produkter slik at de kan konkurrere med hele verden?

Hva er det som gjør at verdens største bilprodusenter ser til regionen for å få deler?

Svaret ligger i industrihistorien i regionen. Den er lang og rik på historier, for det er mange grunner til at industrien har vokst frem akkurat her.

En av de viktigste grunnene er regjeringens beslutning om å legge Forsvarets ammunisjonsproduksjon til Raufoss på tampen av 1800-tallet. Oppstarten av «Rødfos Patronfabrik og Krudtverk» i 1896 ble startskuddet.

I tradisjonsrike teglstensbygg begynte industrieventyret som har holdt hjulene i gang i over 125 år, den rike historien legger grunnlaget for 125 år til.

Kompetanse og kunnskap

Ammunisjonsproduksjonen er fundamentet, motoren i industrieventyret i regionen. Med den vokste kunnskapen og kompetansen om materialer og produksjonsmetoder.

På tampen av den kalde krigen var det allikevel stor usikkerhet om fremtiden for miljøet på Raufoss, men kloke hoder evnet å ivareta miljøet som var bygget gjennom 100 år.

– Det var helt avgjørende at man beholdt kompetansen og kunnskapen om produkter og materialer her. Samtidig kom det inn store og sterke aktører til å drive virksomhetene videre, sier administrerende direktør i Raufoss Industripark, Øivind Hansebråten.

Unikt fellesskap

Etableringen av Sintef Manufacturing inne i industriparken er en sentral brikke for veksten i industrien. Dette er Sintef sin største node utenfor Trondheim og drives i samarbeid med bedrifter i regionen.

Der er 100 ansatte med på å løse felles problemstillinger og utvikle ny teknologi sammen med industrien. Beliggenheten og nærheten mellom forskning og industri i Gjøvikregionen er unik, i tillegg til Sintef er også NTNU og Fagskolen Innlandet tett på.

Kompetansemiljøet i regionen var også bakgrunnen for at NCE Manufacturing, en nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge, ble etablert her. Ambisjonen til klyngen er å være det nasjonale kompetansesenteret for avanserte lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Et norsk senter for all vareproduserende industri.

Klyngen rommer omkring 60 bedrifter, 4000 ansatte, 13 milliarder i omsetning, hvorav 80 prosent er resultat av eksport.

Som et resultat av miljøet har regionen tiltrukket seg flere nasjonale satsinger, på Raufoss er det også etablert en såkalt «katapult»/testsenter.

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) er navnet, denne katapulten

skal bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon. Sentrene skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester.

Suksess

Helheten i regionen er derfor det som utgjør at nærmest uansett hvor du reiser i verden, har man hørt om Gjøvikregionen og industrien som holder til her.

– Her har vi VM-gull i å produsere en komponent, gjentatte ganger, i rett kvalitet. Vi har et kompetanse- og teknologifellesskap som er unikt og har banet vei for nasjonale satsinger, sier Hansebråten og legger til:

– Vi lever på kompetansen på alle nivå i bedriftene, fra fagarbeideren til øverste leder. Med forsknings- og utdanningsinstitusjoner i toppklasse blir kompetansen og kunnskapen ivaretatt, samtidig som det gir muligheter for nye innovasjoner, nye produkter og konkurransekraft.

Eksemplene

Regionen er stor innen forsvarsindustri, hvor Nammo er ledestjernen.

Som delprodusent til bilindustrien er Gjøvikregionen også meget godt kjent, det er nesten ikke en ny Audi eller Volvo uten hjuloppheng eller støtfanger fra Benteler. Scania og Volvo sine lastebiler har bremserørskoblinger fra Kongsberg Automotive, BMW har styrekolonne fra Steertec.

Hexagon Ragasco sørger for propantanken de aller fleste har på koblet til grillen sin og Isiflo sørger for vann i springen med sine rørkoblinger.

Eksemplene på suksessfulle produkter er mange, men det er også nye på vei opp og frem.

Lokasjon

Evnen til å ta gode idéer og gjøre de til virkelighet, hele reisen, gjør at stadig nye aktører søker seg til Gjøvikregionen og industrimiljøet her.

Oyster Thermal er et godt eksempel. De jobbet i all hemmelighet over flere år med utvikling av ny bærekraftig og banebrytende teknologi, et nytt produkt innen temperatursensistiv lagring.

Produktet er en vakuumert termoboks som rommer 23 liter. I hovedsak består den av aluminium og er bygget på termosteknologi. Det at den består i hovedsak av aluminium gjorde det naturlig for selskapet å se mot Gjøvikregionen og kompetansemiljøet på Raufoss for etablering.

Siden etableringen på Raufoss i 2021 har de fått laget og testet prototyper, bygget fabrikk, fått i gang salget og nå fått sving på serieproduksjon av produktet.

– Selskapet har gått fra en til 19 ansatte i løpet av disse årene, sier fabrikksjef Finn Arne Børresen.

Helt avgjørende

Nå sikter de mot videre vekst og optimalisering av produktet. Dette skal de lykkes med på grunn av kompetansemiljøet de har startet opp i.

– Miljøet her har den kompetansen som kreves for å lykkes. Samarbeidet med de andre virksomhetene i industriparken er unik. Vi har benyttet oss av hele gjengen, fått støtte, råd og tips fra andre fabrikker her, sier Børresen og legger til:

– Miljøet har vært avgjørende for at en gründerbedrift som Oyster har kunnet komme så langt på så kort tid, sier Børresen.

Et nytt industrieventyr er i gang i Gjøvikregionen, det unike produktet til Oyster skiller seg ut på flere måter.

– Vi har laget noe helt unikt, et nytt produkt til markedet. Dette er også det første helst nye sivile produktet fra Raufoss Industripark siden Hexagon Ragasco lanserte sin gassbeholder tidlig på 2000-tallet, sier Børresen.

Og de har flere planer for tiden som kommer.

– Denne teknologien er spennende og vi er allerede i gang med å se på flere bruksområder som kan bane vei for flere nye produkter.