Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Tirsdag
06.02.24

Sterkt klyngesamarbeid for å styrke konkurransekraften

Nasjonale satsinger er lagt til Raufoss med bakgrunn i det sterke kompetansemiljøet i industrien.

Industriklyngen NCE Manufacturing består av 60 små, mellom- og store industribedrifter, som totalt teller 4000 ansatte, og omsetter for over 13 milliarder norske kroner.

Klyngen jobber aktivt for samspill mellom industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner for kompetanse- og teknologiutvikling, forskning og nyskapning. Målet med klyngen er å videreutvikle en delingskultur for aktørene i nettverket, gjennom å skape møteplasser og inspirasjon for arbeid med effektivisering, automatisering og digitalisering.

Klyngen er en nasjonal satsing og sikter mot å være det nasjonale kompetansesenteret for avanserte lettvekstmaterialer og automatisert produksjon, og fylle rollen som norsk senter for all vareproduserende industri.

«Katapulten»

En annen nasjonal satsing som er lagt til Raufoss er Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), på folkemunne kalt «katapulten» på Raufoss. MTNC er et testsenter hvor næringslivet kan teste ut ny teknologi og nye løsninger.

Senteret bidrar til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon. Katapultens hovedhensikt er å sørge for at produkter som utvikles, blir produsert i Norge.

NCE og MTNC ledes av Emma Østerbø (Bildet).

Kompetansen

Læringsfabrikken er klyngens kompetansevirksomhet med yrkesfaglig opplæring, etter- og videreutdanning i samarbeid med Innlandet Fylkeskommune, Raufoss VGS, OFII og Fagskolen Innlandet.

Læringsfabrikken er en møteplass for bedrifter, fagfolk, fagskolestudenter, lærlinger, elever og ungdomsskoleelever.

Gjennom læringsfabrikken får man tilgang til avansert teknologi, 1500 kvadratmeter med utstyr for over 110 millioner kroner. Læringsfabrikken er unik i Norge og viktig i arbeidet med å utvikle fremtidens fagarbeidere.

Samlokalisert

De nevnte aktørene er samlokalisert i Raufoss Industripark. I dette miljøet er også SINTEF etablert med sin avdeling SINTEF Manufacturing, som er et ledende internasjonalt forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering.

Avgjørende for de nevnte satsingene er også koblingen mot utdanningsinstitusjonene NTNU på Gjøvik og Fagskolen Innlandet.