Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Fredag
09.02.24

Utvider dagens industripark og åpner for 100 000 kvadratmeter nybygg

Utviklingen av nordområdet i Raufoss Industripark er avgjørende for videre vekst for bedriftene i parken.

Etter mange års arbeid ble ny reguleringsplan for industriparken på Raufoss vedtatt. Den nye planen gir muligheten til en dobling av dagens bygningsareal.

Allerede er arbeidet med å klargjøre nye industritomter godt i gang. I prosessen har det blitt sprengt ut 450 000 kubikk med fjell, knust 190 000 tonn og flyttet 750 000 kubikk med masse. Dette tilsvarer 75 000 lastebillass.

Utviklingen av området er viktig for at industrien skal kunne å ivareta veksten. Ambisjonen for industrien på Raufoss er å doble dagens omsetning innen 2030. Skal man lykkes med dette er nye produksjonsfasiliteter helt sentralt.

Samtidig som man sikter mot å doble omsetningen, er man også opptatt av å bidra til de nasjonale målene om redusert energiforbruk og klimagassutslipp.

I det nye området investeres det derfor i infrastruktur for fjernvarme, både høy- og lavtemperatur. I tillegg utredes muligheten for et nærvarmeanlegg. Målet er at byggene skal bruke spillvarme fra produksjon til fyring.

Dette sammen med flere spennende løsninger ses på og er aktuelle for bruk også utenfor parkens grenser.