Hopp til hovedinnhold

Bioøkonomistrategien bygger i stor grad på det arbeidet som har foregått i Byregionprogrammet de siste tre årene og forprosjektet som Landsbyen Næringshage utarbeidet i 2016. I tillegg har vi høstet erfaringer fra ulike prosjekter.

Ekspertgruppa som er etablert består Torbjørn Skogsrød fra NTNU, leder av institutt for vareproduksjon og byggteknikk, Arnt Oluf Eide, skogbrukssjef i Gjøvik, Arne-Erik Fønhus, daglig leder av Landsbyen Næringshage og Atle Jensen, daglig leder i Kapabl AS. Flere av disse har vært involvert i det arbeidet som til nå har vært gjort med bioøkonomi i Gjøvikregionen, enten i seminarer eller i prosjekter. Ekspertgruppa avholdt sitt første møte den 10. september, og hadde klare synspunkter på hvordan regionen kan utnytte sitt potensiale!