Hopp til hovedinnhold

Bioøkonomistrategien bygger i stor grad på det arbeidet som har foregått i Byregionprogrammet de siste tre årene og forprosjektet som Landsbyen Næringshage utarbeidet i 2016. I tillegg har vi høstet erfaringer fra ulike prosjekter.

Ekspertgruppa som er etablert består Torbjørn Skogsrød fra NTNU, leder av institutt for vareproduksjon og byggteknikk, Arnt Oluf Eide, skogbrukssjef i Gjøvik, Arne-Erik Fønhus, daglig leder av Landsbyen Næringshage og Atle Jensen, daglig leder i Kapabl AS. Flere av disse har vært involvert i det arbeidet som til nå har vært gjort med bioøkonomi i Gjøvikregionen, enten i seminarer eller i prosjekter. Ekspertgruppa avholdt sitt første møte den 10. september, og hadde klare synspunkter på hvordan regionen kan utnytte sitt potensiale!

Kontakt gjerne prosjektleder Jarle Snekkestad for mer informasjon.

Prosjektleder

Jarle Snekkestad

Konstituert Regionsjef

Jarle er konstituert Regionsjef fra 01.04.22, og jobber med planer, strategier og utredninger og leder flere prosjekter. Jarle koordinerer også arbeidet i Stor-Oslo Nord.

+47 900 24 620
jarle@gjovikregionen.no