Hopp til hovedinnhold

Bioøkonomistrategien for Innlandet ble vedtatt i Regionrådet 05.april. Nå starter arbeidet.

Gjøvikregionens bioøkonomistrategi er en oppfølging av «Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-
2024» og Gjøvikregionens Strategiske Plan 2018-2022. Gjøvikregionens bioøkonomistrategi er
utviklet å bidra til å utnytte Gjøvikregionens komparative fortrinn innen biobaserte næringer.