Hopp til hovedinnhold

Gjøvikregionens bioøkonomistrategi er en oppfølging av «Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024» og Gjøvikregionens Strategiske Plan 2018-2022. Bioøkonomistrategien er utviklet å bidra til å utnytte Gjøvikregionens komparative fortrinn innen biobaserte næringer.

Gjøvikregionen er en betydelig aktør innen bioøkonomi, med nasjonalt sterke bio-næringer innen næringsmiddelteknologi og -industri, jordbruk, skogbruk, tremekanisk industri, bioenergi, gjenvinnings-, resirkulerings- og renovasjonsteknologi og -industri.

Intensjonen med strategien er å stimulere til nye prosjekter og partnerskap på det lokale og regionale nivå, som kan bidra til;
• et grønnere og mer bærekraftig samfunn, med økt bostedsattraktivitet i Gjøvikregionen
• økt verdiskapning og flere arbeidsplasser innenfor bio-næringene, og relaterte næringer