Hopp til hovedinnhold

Strategisk Forum for bærekraftig vekst er en samling av personer fra næringsliv, akademia og politikken som skal jobbe for bærekraftig vekst og samtidig styrke Gjøvikregionens og Innlandets attraktivitet. Forumets ambisjon er å beholde og styrke de internasjonale, nasjonale og regionale posisjonene innen kompetanse, industri, teknologi og landbruk. Forumet vil fungere som en aktiv og handlingsrettet arena for påvirkning av rammebetingelser og aktiviteter som stimulerer og støtter en bærekraftig utvikling av verdikjeder og bedrifter.

Forumets mandat er forankret i Strategisk Plan for Gjøvikregionen 2021-2025, den kan leses i sin helhet her.

Strategisk forum for bærekraftig vekst består av:

Industri, teknologi og cyber:

 • Linda Nyquist-Evenrud, Kongsberg Automative AS
 • Anita Hager, Intek AS
 • Anders Frisinger, Mustad Autoline AS
 • Hege Tokerud, AiBA
 • André Klaseie, Dokka Fasteners AS
 • Arne Jebsen, Hunton Fiber AS

Landbruk og mat:

 • Camilla Rostad, Holmen Crisp AS

FoU og høyere utdanning (og cyber):

 • Gro Kvanli Dæhlin, NTNU i Gjøvik
 • Silje Aschehoug, Sintef Manufacturing AS
 • Gard Rolid Tekrø, Fagskolen Innlandet

Investorer og eiendom:

 • Ted Skattum, Raufoss Industripark AS
 • Mads Engen Sopp, Aeroservice AS

Helse:

 • Kari Sollien, Gjøvik kommune

Politikk:

 • Bror Helgestad, Gjøvikregionen IPR
 • Ola Tore Dokken, Gjøvikregionen IPR