Hopp til hovedinnhold

Helse og omsorg

En godt utbygd helsesektor som jobber for å gjøre det attraktivt å leve i regionen.
Nyttige lenker

Helsesektoren i Gjøvikregionen passer på at alle innbyggere får et godt og tilpasset helsetilbud. Både fastlegeordningen, sykehjemstjenester og hjemmehjelp er godt utbygd, og bidrar til at det er enkelt å få oppfølging når man måtte trenge det.

Tjenestene står og faller med menneskene som jobber der, og derfor gjør kommunene alt de kan for å beholde og rekruttere kompetente og engasjerte helsearbeidere i regionen. Helsesektoren byr derfor på mange attraktive jobbmuligheter for innflyttere til regionen.