Hopp til hovedinnhold

Forskning og utvikling

Flere sterke, verdensledende kompetansemiljøer har valgt å lokalisere seg i Gjøvikregionen. Disse institusjonene bidrar til å skape et variert og levende samarbeid mellom industrien og akademia.

I tillegg til det store forskningsmiljøet på NTNU i Gjøvik, finnes det flere tunge institusjoner som bidrar med kompetanse og utvikling i regionen:

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS)
CCIS er et nasjonalt senter for forskning, utdanning, testing, opplæring og kompetanseutvikling innen cyber- og informasjonssikkerhet ved NTNU i Gjøvik og NTNU i Trondheim. Senteret er et partnerskap med mer enn 50 nasjonale og internasjonale partnere innen offentlig sektor, privat næringsliv og forsvar. Ca 120 forskere er tilknyttet senteret.

SFI NORCICS – Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors
Norcics ved NTNU er et senter for forskningsdrevet innovasjon som fokuserer spesifikt på cybersikkerhet innenfor viktige samfunnsfunksjoner. Senteret finansieres av NTNU, Norges forskningsråd og senterets partnere. NORCICS har partnere bestående av ledende forskningsinstitusjoner, samt organisasjoner i både privat og offentlig sektor, i tillegg til en rekke internasjonale samarbeidspartnere.

SINTEF Manufacturing
SINTEF Manufacturing holder til på Raufoss og er et internasjonale ledende forskningsinstitutt innen manufacturing, fra grunnforskning til industrialisering. SINTEF kombinerer generisk kompetanse med bransjekunnskap for å løse komplekse problemstillinger gjennom tverrfaglig arbeid. SINTEF Manufacturing jobber primært innen fagfeltene materialteknologi, produksjonsteknologi og industrielle økosystemer.

NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, og nærings- og samfunnsøkonomi. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Nyttige linker