Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Tirsdag
30.04.24

Rehabiliteringssenter med høy kompetanse og kvalitet

Unicare Landaasen AS er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør- Øst og Helse Midt Norge.

Landaasen ligger i Søndre Land og er en av kommunens største arbeidsplasser.

Som pasient blir man møtt av fagpersoner som er spesialister på sine områder, og de jobber aktivt med å samarbeide med pasientene for å finne de tiltakene som gjør at man når sine rehabiliteringsmål.

Rehabilitering er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Spesialister

Rehabiliteringssenteret tar imot pasienter med kreft, muskel/skjelett og bløtdelssmerter, ryggplager, sanseforstyrrelser og personer som gjennomfører egenbetalt rehabilitering.

Senteret har bred kompetanse. Detter fordelt på blant annet legespesialister, fysioterapeuter, sykepleiere, psykolog, kognitiv terapeut, audiograf, audiopedagog, sosionom, ernæringsrådgiver og ergoterapeut.

I tillegg til modernisert bygningsmasse disponerer Unicare Landaasen et uteareal på 15 mål. I tillegg til dette er det mange turveier- og stier i umiddelbar nærhet som kan benyttes under oppholdet. Utearealet innbyr til aktiviteter hele året og brukes aktivt i rehabiliteringen.