Hopp til hovedinnhold

Næringsutviklingsprogrammet

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsing for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land.

Regionalt næringsprogram

Næringsutviklingsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsing for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat næringsliv i Gjøvikregionen.

Programmet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også gi støtte til nettverk og nyetablerte bedrifter.

Satsingsområder for næringsprogrammet er industri, bio og IKT.

Programmet kan gi støtte til utviklingsprosjekter som styrker og bidrar til vekst i bedriftene. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan føre til nye markeder, nye produkter/tjenester, prototypeutvikling, digitalisering og omstillingsprosjekter.

Viktige kriterier for vurdering av søknader:

  • Effekten på arbeidsplasser
  • Gjennomføringsevne hos bedriften
  • Godt definerte prosjekter med tydelige mål
  • Prosjektet bidrar til vekst og risikospredning for bedriften

Søknaden skal inneholde:

  • Presentasjon av bedriften (historikk, økonomi, bransje og marked)
  • Presentasjon av prosjektet. Hva skal oppnås med prosjektet, hvilket aktiviteter skal gjennomføres og hva er tidsperspektivet
  • Oversikt over prosjektkostnader

Hvordan søke?

Kontakt

Ola Langedal

Leder for næringsprogrammet i Gjøvikregionen Utvikling

Ola har ansvar for å koordinere og lede programmet i samarbeid med de kommunale næringsrådgiverne, og skal jobbe med dette 40 %.

+47 406 01 906

ola.langedal@vestre-toten.kommune.no