Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Tirsdag
09.01.24

En region med kompetansen til å løfte gode ideer

Økosystemet i Gjøvikregionen har det som kreves for å løfte gode ideer til serieproduksjon.

Det er en rekke sterke kompetansemiljøer i regionen. Spesielt innen vareproduserende industri og cybersikkerhet er Gjøvikregionen i en egen klasse og derfor en attraktiv plass for oppstart av nye selskaper. Dette er også et sted hvor gründere og bedrifter tar turen for å få hjelp til veien videre.

Et av selskapene i regionen som hjelper både med oppstart og videreutvikling av selskaper er Vaager Innovasjon. De dekker hele verdikjeden, fra den løse ideen i bilen om morgenen – til en etablert bedrift i en skalerings- eller omstillingsfase.

De, sammen med sitt nettverk, har kompetansen til å løfte ideer hele veien til industrialisering av nye produkter, løsninger og tjenester.

-Vi ønsker å være med å utgjøre en forskjell for bedriftene og gründerne vi jobber med, og være en aktiv partner. Vi skal jobbe for at flere lykkes og være en sterk bidragsyter til en voksende innovasjonskultur, sier daglig leder i Vaager Innovasjon, Aksel Schjerpen.

Vaager er også med som en aktør bak «Boost It». Det er et to måneder langt gründerkurs, en akselerator, for de som sitter på gründeridéer og ønsker å starte bedrift.

I Gjøvikregionen finner du også Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), enkelt kalt «katapulten». Denne ligger strategisk plassert i en av landets fremste industriparker, Raufoss Industripark. Daglig leder for katapulten er Emma Østerbø.

Katapulten er et testsenter der næringslivet kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Dette er viktig for å kunne løfte idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon, eventuelt tidlig avklare om noe ikke lar seg gjøre.

Senteret tilbyr lokaler, utstyr og kompetanse for å sikre best mulig testing. Dette innebærer muligheten til å simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester.