Hopp til hovedinnhold

Sivilforsvarets primæroppgave er å beskytte befolkningen i krise og krig. Etaten er også statens beredskapsressurs og gir støtte til nød- og beredskapsetater ved store og spesielle hendelser. Sivilforsvaret bistår nødetatene ved større ulykker, redningsaksjoner, og naturhendelser.

Styrken til Oppland Sivilforsvarsdistrikt består av nærmere 400 tjenestepliktige og sju fast ansatte. De har sju innsatsavdelinger fordelt rundt om i distriktet, blant annet i Gjøvik og på Lillehammer. I tillegg har de en mobil forsterkningsressurs på Starum som kan forflyttes landet rundt ved større hendelser.

Tjenestepliktige og ansatte er stadig ute på øvelser og i innsats i regionen. Hvis du ser de, er det bare hyggelig om du kommer bortom og slår av en prat med de.