Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Torsdag
22.02.24

Et solid kontorfellesskap midt i byen

NT6 i sentrum av Gjøvik er designet for samhandling. Her er det lagt til rette for gode samtaler med kollegaer og andre bedrifter, enten faglig eller «over kaffen».

Kontorfellesskapet består av omkring 45 ulike private bedrifter og 127 individer med ulike leieforhold.

Enkelte har faste kontorplasser, andre har fleksibel plass som et supplement til sitt eksisterende miljø et annet sted.

Ambisjonen med fellesskapet er å skape et aktivt og lærende miljø på tvers av bransjene som er representert. Gjennom tverrfaglig samarbeid mellom bedriftene skapes bedre prosesser og resultater for hver enkelt. Delingskulturen er derfor helt sentral for at NT6 lykkes.

Gode, enkle og fleksible kontorløsninger, med alle fasiliteter, kombinert med en kultur for samhandling er det som gjør at deltakerne i fellesskapet lykkes.

NT6 er åpent for alle – uansett hva man driver med.