Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Mandag
17.06.24

Har vedtatt løpende barnehageopptak for tilflyttere

Et enstemmig kommunestyre på Gjøvik har vedtatt å innføre løpende barnehageopptak for familier som flytter til kommunen.

Løpende barnehageopptak er en ordning der barnehagene tar imot nye barn gjennom hele året, i motsetning til å ha fastsatte oppstartsperioder.

Løpende barnehageopptak for tilflyttere vil gi familier som ønsker å flytte til Gjøvik en barnehageplass når de kommer til kommunen, istedenfor å måtte vente til neste søknadsrunde.

Dette vedtaket er trå med å øke boattraktiviteten i kommunen og ønsket er at kommunen kan tiltrekke seg enda flere innbyggere.

Kommunen har opprettet 10 ekstra barnehageplasser som løpende tildeles tilflyttere med barn som er i alder som gir rett til barnehageplass.