Hopp til hovedinnhold
Kristian Løvstad/Henning Raae
Tirsdag
26.03.24

Nishtman og Dalea tok fagbrev gjennom spennende prosjekt

I regi av prosjektet Kombinasjonsforsøket har de to tatt fagbrev innenfor henholdsvis produksjonsteknikk og salgsfag.

Å ta fagbrev i Norge er ikke enkelt. Det ligger mange timers arbeid både teoretisk og praktisk før man kommer i mål.

I Norge er det særlig stor mangel på minoritetsspråklige med fagbrev. Mange har stor kompetanse, men ikke godkjente papirer. Papirene har de oftet mistet, eller rett og slett ikke mulighet til å få tak i det de har.

I 2016 kom en stortingsmelding som åpnet muligheten for å kombinere grunnskole for voksne, videregående for voksne og opplæring i bedrift. Dette kalles «Kominasjonsforsøket».

Hovedtanken er at all opplæring skal skje mest mulig ute i bedrift. Dette krever et tett samarbeid mellom alle involverte parter – deltaker, grunnskole, videregående og bedrift.

Kombinasjonsforsøket har egne læreplaner, hvor man utelater en del av pensum som ikke har direkte med fagbrevet å gjøre. Dette betyr at innlæringen i alle fag blir spisset inn mot fagbrevet det skal munne ut i. Den avsluttende fagprøven er identisk, og på samme nivå som fagprøven i ordinær videregående skole.

Dette prosjektet har pågått siden 2017 og avsluttes i 2024. Vestre Toten kommune ble med i forsøket i 2019, og denne «modellen» blir med all sannsynlighet en av ordningene for voksne som ønsker å ta fagbrev i fremtiden.

Suksess

Nishtman Alizadeh kom til Norge fra Iran i 2012, og etter noen år på Dombås flyttet hun til Raufoss hvor hun startet på grunnskole for voksne (FVO), og begynte å jobbe hos Plastal i Raufoss Industripark. Hun kom til Norge uten oppholdstillatelse, men fikk det i 2017, et par år etter at hun kom til Raufoss.

Etter at hun kom til Norge og startet på grunnskole for voksne, så oppdaget både hun og skolen at hun hadde en egen «motor/drive», og kommunen oppmuntret henne til å satse på Kombinasjonsforsøket.

Nishtman startet etter hvert å jobbe på Hoff, og fikk en flott veileder som guidet henne gjennom alle prosessene i de ulike avdelingene i fabrikken. Hun fikk også god støtte og veiledning fra lærerne både fra Voksenopplæringen og Karriere Innlandet gjennom utdanningsløpet.

Hun jobbet selvstendig gjennom hele perioden, og mottok ingen lønnstiltak fra hverken kommune eller NAV. Nå har hun klart å bestå fagbrev i produksjonsteknikk.

Bestått

Dalea Asaad er fra Syria, og kom til Norge i 2015. Hun bodde i Nord-Norge i et par år før hun flyttet til Raufoss. Hun er utdannet sykepleier, men utdanningen hennes ble ikke godkjent i Norge, så hun måtte prøve noe annet.

Dalea ønsket å få et fagbrev i Norge, og valget falt på salgsfag. Hun jobbet på Kiwi samtidig med studiene for å holde utgiftene i sjakk. Etter hvert fikk hun mulighet til å få praksis hos Norli bokhandel på Amfi/Raufoss. Der hadde hun, etter eget utsagn, en fantastisk sjef og også veileder som hjalp henne mye på veien.

Som Nishtman, fikk også Dalea god støtte og veiledning fra lærerne både fra Voksenopplæringen og Karriere Innlandet gjennom utdanningsløpet. Den økonomiske delen har til tider vært tøff. Hun har ikke tatt imot støtte fra NAV, og det har i perioder vært vanskelig å holde økonomien i gang for familien. Men, det har gått, og resultatet er nå klart. Hun har bestått fagbrev i salgsfaget.

Tekst og foto: Kristian Løvstad/Vestre Toten kommune