Hopp til hovedinnhold
Henning Raae
Mandag
12.02.24

Regionen satser på gode prosjekter og bedrifter for å få folk tilbake i jobb

I Gjøvikregionen har vi flere gode prosjekter og bedrifter for å få folk som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Sølve AS og Prosjekt-CNC er to gode eksempler på dette.

Fokus på «arbeidskraftreserven» er helt sentral om samfunnet skal evne å imøtekomme fremtidens rekrutteringsutfordringer. Andelen personer i arbeidsfør alder som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet er høy og det jobbes aktivt med gode prosjekter for å finne gode innganger tilbake til arbeid/utdanning for denne gruppen. Denne gruppen er svært viktig.

I Gjøvikregionen er flere prosjekter iverksatt med dette som bakteppe. Her kan du bli litt kjent med to av de.

Prosjekt-CNC:

I begynnelsen av 2023 startet et samarbeid mellom NAV, NCE Manufacturing, Opplæringskontoret for Industrifag og Læringsfabrikken. Navnet på prosjektet har vært «Prosjekt CNC/Produksjonsteknikk».

Tanken bak prosjektet har vært å øke rekrutteringen til industrien fra grupperinger som tradisjonelt ikke har funnet veien til industrien og gi personer som har havnet utenfor arbeidslivet en ny sjanse.

Prosjektet har hentet mye inspirasjon fra Menn i helse-konseptet. Deltakerne får en introduksjon til yrke ute hos bedrift, deretter et komprimert utdanningsløp frem mot et fagbrev tilrettelagt etter hva deltakeren har av erfaring/skole fra tidligere. Dette skjer samtidig mens deltakeren er på jobb ute i bedrift.

I det første kullet har samtlige åtte deltakere endt opp med fast jobb.

Sølve AS:

I Søndre Land finner vi Sølve AS som er 100 prosent eid av kommunen. Sølve er både en arbeidsplass og en læringsarena, der den enkelte får individuelt tilpassede oppgaver, der det samtidig produseres nyttige produkter og tjenester som gir inntekt, og den enkelte får en meningsfull og trivelig arbeidshverdag.

Bedriften samarbeider tett med NAV og kommunen. De har tilbud om arbeidspraksis i skjermet virksomhet, produksjonsversktedplasser og varig tilrettelagt arbeid, i tillegg til introduksjonsprogram med norsk og samfunnskunnskap.

De tilbyr arbeid til mennesker som av ulike grunner ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet. Personer som har uførepensjon kan få tilbud om fast jobb hos Sølve, beholde pensjonen i tillegg til at de får en månedlig bonus fra bedriften.