Hopp til hovedinnhold

Fabrikken

Bli en del av det industrielle felleskapet i Raufoss Industripark gjennom å leie kontorplass i “coworking” området i Bygning 5. Ambisjonen er å skape et miljø hvor bedrifter blir sterke sammen ved å være tett på det etablerte industrimiljøet.

Bright House

Gjøvikregionens innovasjonshus, et samlingssted for studenter, næringsliv, og gründer- og oppstartsbedrifter. Bright House er en arena for arrangementer, kunnskapsdeling og innovasjon. Her finner du blant annet fleksible kontorplasser, møterom og innovative prosesser, der målet er å skape nye ideer og nye arbeidsplasser i regionen.

NT6 Coworking

Et tverrfaglig kontorfelleskap bestående av omkring 45 ulike private bedrifter, samlet på samme sted. Noen med faste kontorplasser, andre som et supplement til sitt eksisterende miljø. NT6 har en ambisjon om å skape et aktivt og lærende miljø i skjæringspunktet mellom IT, design og kommunikasjon.

Kapp Næringhage

Utviklende og inspirerende kompetansemiljø – ta kontakt for mer informasjon

Landsbyen Næringshage

Landsbyen Næringshage bistår næringslivet i Gjøvikregionen med vekst og utvikling gjennom kompetanseheving, økt verdiskapning, innovasjon og utvikling for små- og mellomstore bedrifter. Næringshagen tilbyr etablererkurs, bedriftsutvikling, hjelp til å starte bedrift, kurs og møteplasser. Landsbyen Næringshage tilbyr også kontorplasser til leie.