Hopp til hovedinnhold

Næringsklynger

Gjøvikregionen er en rik og verdiskapende region med en sterk histore for samarbeid og utveksling av erfaringer. Her står næringsklyngene sterkt og har en viktig funksjon.

Næringsklynger i Gjøvikregionen

Bright House

Bright House er Gjøvikregionens innovasjonshus, et samlingssted for studenter, næringsliv, og gründer- og oppstartsbedrifter. Bright House er en arena for arrangementer, kunnskapsdeling og innovasjon. Her finner du blant annet fleksible kontorplasser, møterom og innovative prosesser, der målet er å skape nye ideer og nye arbeidsplasser i regionen.

Se mer

Digital Innlandet

Digital Innlandet er et nettverk bestående av nesten 70 virksomheter som til sammen utgjør et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon.

Se mer

Helseinn

Helseinn er et ideell forening som består av partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor.

Se mer

Læringsfabrikken

En møteplass for bedrifter, fagfolk, fagskolestudenter, lærlinger, elever og ungdomsskoleelever. Avansert teknologi, 1500 kvadratmeter med utstyr for over 110 millioner kroner.

Se mer

NCE Manufacturing

NCE står for Norwegian Centre of Expertise og er en tung nasjonal satsing for å utvikle de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.

Se mer

Norwegian Cybersecurity Cluster

Cybersikkerhetsklynga er et samarbeid mellom akademia og offentlig sektor som skal utvikle innovative cybersikkerhetsløsninger for å møte de økte truslene i det digitale universet.

Se mer

NT6

NT6 er et kompetansebasert coworking miljø med en ambisjon om å skape et aktivt, inkluderende og lærerikt miljø innen IT, tech, design og kommunikasjon. NT6 består av rundt 45 ulike private bedrifter som gjennom tverrfaglig samarbeid og delingskultur på tvers av virksomhetene, skal levere bedre resultater sammen, enn hver for seg. NT6 tilbyr faste og fleksible kontorplasser i et inkluderende og innovativt miljø.

Se mer

Manufacturing Technology Norwegian Catapult

MTNC gir bedrifter tilgang til kompetanse i å foredle råstoff til et produkt som kan selges til konkurransedyktige priser i et globalt marked.

Se mer

TotAl-gruppen

TotAl-gruppen er en uavhengig forening som jobber med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskapning og innovasjon i vareproduserende bedrifter i Innlandet.

Se mer

Vaager Innovasjon

VAAGER er Gjøvikregionens innovasjonsselskap som bistår gründere og etablerte bedrifter med forretningsutvikling og innovasjon. Inkubatoren VAAGER Oppstart hjelper gründere fra idéfase til vekst, og VAAGER Vekst hjelper små og mellomstore bedrifter med innovasjonsprosesser tilpasset hver enkelt virksomhet.

Se mer